Prelucrarea datelor personale


INDEX LINE SYSTEMS cu sediul in București, sectorul 2, str. Județului, nr. 23, et. 1, în calitate de Operator de date, conform GDPR, colectează date cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e-mail) în scopul realizării obligațiilor legale și a realizării intereselor sale legitime. Datele personale vor fi păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care au fost colectate sau în conformitate cu cerințe legale în domeniu. Accesul la baza de date cu caracter personal a Operatorului poate fi permis numai unui Împuternicit (Colaborator) căruia Operatorul îi deleagă o anumita sarcină privind prelucrarea datelor personale, în vederea realizării unui interes legitim al Operatorului. Drepturile persoanei vizate asupra datelor cu caracter personal sunt: ștergerea datelor, rectificarea informațiilor colectate, accesul, portarea și restricționarea datelor prelucrate. Prezentul acord poate fi retras printr-o notificare transmisă către Operator folosind adresa de email: [email protected].

Pentru mai multe informații în legătură cu protecția datelor puteți consulta Politica de Confidențialitate ce se găsește pe site-ul nostru www.c-how.ro, sau puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) prin email: [email protected].